Kilmore Parapija

Kilmore parapija apima kaimo vietoves, Armagh miesto šiaurinę ir Portadown miesto pietinę dalis. Rytuose jai priklauso Tandragee, o vakaruose Loughgall. Parapijai taip pat priklauso Richhill ir Laurelvale kaimai.

Parapijai priklauso dvi bažnyčios: St Patrick (Šv. Patriko) bažnyčia Stonebridge ir Immaculate Conception (Nekaltojo prasidėjimo) bažnyčia Mullavilly, o taip pat ir St Oliver Plunkett’s pradinė mokykla, kurios adresas yra 14 Ballyhegan Road. Parapija mielai kviečia prisijungti visus gyventojus katalikus, tarp jų ir užsieniečius.

Parapijos klebonas

Very Rev Oliver Brennan PP
Parochial House
144 Battlehill Road
Richhill BT 61 8 QJ

Tel. 028 3887 1661
El. paštas: parishofkilmore@googlemail.com

St Oliver Plunkett’s mokyklos direktorius

Mr James McKee
14 Ballyhegan Road
Kilmore
Armagh BT61 8PX

Tel. 028 3889 1495

Dėl krikšto ir santuokos tartis su parapijos klebonu

Šv. Mišios ir liturgijos

St Patrick (Šv. Patriko) bažnyčia, Stonebridge

Šv. mišios:

 • Šeštadieniais                                19.00 val.
 • Sekmadieniais                              11.15 val.
 • Švenčių dienomis                         19.30 val.
 • Pirmadieniais                               19.30 val.
 • Antradieniais – penktadieniais            9.30 val.

 

Liturgijos

 • Novena Stebuklingojo medalikėlio
 • Dievo Motinos garbei             Pirmadieniais 19.30 val.
 • Palaiminimas                         Pirmą mėnesio penktadienį 19.30 val.
 • Išpažintis                                 Prieš šeštadienio vakarines mišias
 • Eucharistijos garbinimas         Pirmą mėnesio penktadienį 10.30 – 19.30 val.

 

Immaculate Conception (Nekaltojo prasidėjimo) bažnyčia, Mullavilly

Šv. mišios  

 • Sekmadieniais                         10.00 val.
 • Trečią mėnesio penktadienį   19.40 val.

Liturgijos

 • Palaiminimas                           Trečią mėnesio penktadienį 19.30 val.
 • Eucharistijos garbinimas       Trečią mėnesio penktadienį 10.30 – 19.30 val.