Paróiste Na Cille Móire

Tá Paróiste  na  Cille  Móire  ina  luí, sínte  amach ar an taobh sin tíre ar an taobh ó thuaidh de chathair Ardmhacha agus ar an taobh ó dheas de Phort an Dúnáin. Tá Tóin re Gaoith ar an taobh  thoir  agus tá  Loch gCál ar an taobh thiar . Tá na sráidbhailte  Log an Choire  agus Tamhnach na Bealtaine  (nó mar a  thugtar orthu, Richhill agus Laurelvale) mar chodanna den pharóiste fosta. Tá dhá theach pobail  sa pharóiste, Séipéal Naomh Padraig i nDroichead na gCloch agus Séipéal Naomh  Mhuire  Gan  Smál  ar Mhullach an Bhile. Tá bunscoil ann, Bunscoil Naomh Oilibhéir  Pluincéid, atá suite ar 14, Bóthar Bhaile Uí hAogáin. Cuirtear fáilte  sa pharóiste roimh Chaitlicígh na háite agus rompu sin fosta a tháinig in ár measc ó thíortha eile ar an choigríoch.

SAGART AN PHARÓISTE:

An t-Athair Oliver Brennan P.P.
Teach An Pharóiste
144  Bóthar An Chéide Mhóir
Log  An  Choire  BT618QJ
Guthán: 02838871661
Ríomhphost: parishofkilmore@googlemail.com

PRÍOMHOIDE SCOIL OILIBHÉIR PLUINCÉID:

An t-Uas. Séamas Mac Aoidh
14 Bóthar Bhaile UÍ hAogáin
An Chill Mhór
Ardmhacha BT618PX
Guthán: 02838891495

AN LIOTÚIRGE:

  • An Domhnach – 11.15 R.N.
  • Nóibhéine  an  Bhoinn  Mhíorúiltígh: an Luan – 7.30 I.N.
  • Beannacht  na  Naomhshacraiminte : an chéad  Aoine – 7.30 I.N.
  • Faoistin: oíche  Shathairn – díreach  roimh  an  Aifreann
  • Adhradh  na  Heocairiste: an chéad  Aoine – 10.30 R.N. Go Dtí

Eaglais mhuire gan smál, mullach an bhile: an T-aifreann

  • An Domhnach – 10.00 R.N.
  • An Tríú Aoine – 7.40 I.N.

AN LIOTÚIRGE:

• Beannacht na Naomhshacraiminte:  an tríú Aoine – 7.30I.N.
• Adhradh na Heocairiste: an tríú Aoine – 10.30r.n. go dtí 7.30i.n.